Změny na realitním trhu od 1. 7. 2020


30. červen 2020

Dnem 1. 7. 2020 vstupuje v platnost novela Občanského zákoníku. Týká se především předkupního práva, smluvních pokut z nájmů a dalších změn u společenství vlastníků jednotek (SVJ). Jaké konkrétní změny to jsou?

Změny na realitním trhu od 1. 7. 2020Změny na realitním trhu od 1. 7. 2020

 

Zrušení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na nemovitosti

Už v březnu letošního roku jsem se zmiňovala o navrhovaných změnách v oblasti předkupního práva. Článek najdete zde. Nyní od 1.7. vstupuje v platnost zrušení předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na nemovitosti, kromě následujících výjimek:

  • - kupní smlouva byla uzavřena a podepsána před 1. červencem 2020
  • - spoluvlastnictví bylo nabyto dědictvím - v tomto případě platí předkupní právo po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví

Zrušení se dále netýká vzájemného předkupního práva u stavby na cizím pozemku

 

Pozor na smluvní pokuty z nájmů

Od 1. 7. 2020 je možné v nájemních smlouvách sjednat smluvní pokutu při porušení povinností nájemce. Pokuty však budou mít svůj strop. Maximální výše pokuty nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného. Pokutu lze strhávat ze zaplacené kauce. Pokud pokuta kauci přesáhne, bude ji muset nájemce uhradit nad rámec kauce.

Vyplývá z toho, že aby byli pronajímatelé maximálně kryti a měli jistotu uhrazení plné výše pokuty, měli by si nastavit kauci ve výši tří nájmů.

 

V rámci SVJ bude možné nařídit prodej bytu problémového souseda

Nově vzniká od 1. 7. 2020 možnost nechat nařídit prodej bytu souseda, který opakovaně porušuje své povinnosti, a to způsobem, který výrazně omezuje či znemožňuje výkon práv ostatních vlastníků jednotek. 

A jak se takového souseda zbavit? Nejprve musí být vlastník písemně obeznámen s tím, že neplní své povinnosti. Pokud tak činí opakovaně i po výstraze, může podat SVJ návrh k soudu. S podáním návrhu musí souhlasit většina vlastníků SVJ. Následně může soud rozhodnout o nuceném prodeji bytu.

 

Další očekávané změny související se SVJ

Pokud vlastník přenechá užívání bytu jiným osobám, je povinen oznámit správci SVJ počet, jména, trvalý pobyt osob, které budou byt po přechodnou dobu užívat. Tato změna se týká především krátkodobých pronájmů přes platformy typu Airbnb či Booking.com. 

Další změnou je, že nyní může vlastník v rámci SVJ nejen nahlížet do hospodaření, účetnictví a dalších spisů, ale rovněž pořizovat kopie či výpisy.

V neposlední řadě budou mít vlastníci v rámci SVJ povinnost předem oznámit stavební úpravy uvnitř svého bytu. Pověřená osoba (správce) má možnost do bytu nahlédnout právě za tímto účelem.

Co se týče avizovaného zrušení daně z nabytí nemovitostí, která činí 4 % ze smluvní hodnoty nemovitosti, to ještě v platnost nevyšlo. Právě probíhá 3. čtení. O případném schválení vás budu informovat.


Zpět na výpis článkůSledujte nás