Vláda schválila jasnější pravidla pro realitní trh


28. leden 2019

Pravidla a vztahy na realitním trhu jsou volnější, a proto je potřeba je nějakým způsobem regulovat. Cílem je jasné vymezení práv a povinností zejména na straně realitních společností a samotných makléřů. Zákon navrhla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Vláda schválila jasnější pravidla pro realitní trhVláda schválila jasnější pravidla pro realitní trh

Vláda zákon schválila

Vládě ČR předložila návrh zákona Klára Dostálová dne 21. ledna 2019. Zákon o realitním zprostředkování a změna o živnostenském podnikání byla vládou schválena. Sama ministryně Dostálová k této problematice dodala: „Chceme dát realitnímu trhu jasnější pravidla a především tím pomoci chránit zájmy občanů, kteří do nemovitostí investují své celoživotní úspory.“

Cílů navrhovaného zákona je hned několik. V první řadě by měl posílit bezpečnost klientů při koupi či prodeji nemovitostí, zvýšit konkurenceschopnost realitních zprostředkovatelů a přiblížit se v tomto směru západním zemím. Vláda návrh zákona schválila.

Makléřem už nebude každý

Momentálně se realitním makléřem může stát každý bez ohledu na praxi či dosažené vzdělání. Výchovu nových makléřů si řídí samy realitky. Návrh zákona však počítá s regulací i v tomto směru.

Vzhledem k tomu, že realitní činnost makléři vykonávají zpravidla na živnostenský list, je první změnou zařazení činnosti realitního zprostředkovatele do vázaných živností. Její provozování by mělo být podmíněno vysokoškolským vzděláním v oboru ekonomie, financí, práva, marketingu, obchodu nebo stavebnictví, případně středoškolským či vyšším odborným vzděláním v kombinaci s alespoň tříletou praxí makléře. Noví uchazeči bez vysokoškolského vzdělání a praxe by museli podstoupit státem certifikované zkoušky pro získání osvědčení o profesní kvalifikaci.

Nový zákon by měl eliminovat vznik neprofesionálních makléřů, kteří činnost vykonávají pouze okrajově. A to například tím, že realitní zprostředkovatel nebude smět nabízet možnost úschovy peněz z realitní smlouvy. Dále bude povinností každého zprostředkovatele pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za způsobenou újmu, stanovení písemné formy pro smlouvu o realitním zprostředkování včetně povinných náležitostí, dále povinnost realitního zprostředkovatele dokládat klientovi některé písemnosti (doklad o pojištění, výpis z veřejného seznamu a podobně). Porušení těchto pravidel bude trestáno příslušnými sankcemi.

Pročištění trhu i posílení důvěry

Na základě tohoto zákona si slibujeme pročištění trhu od pseudomakléřů, čímž by postupně mohlo dojít i k nárůstu důvěry realitním makléřům ze strany klientů. Klienti budou mít větší jistotu profesionality služeb, protože při pořizování nemovitosti jsou často v sázce celé jejich životní úspory. Osobně nový návrh zákona vítám zejména v tom, že realitní trh bude mít jasně stanovená pravidla, která budou platit pro všechny stejně.Sledujte nás