Spoluvlastníci již nebudou mít předkupní právo k převáděným podílům


25. únor 2020

V předminulém týdnu se poslanci shodli na zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným podílům. Pro úpravu občanského zákoníku hlasovalo 178 ze 183 přítomných poslanců. Nikdo z přítomných nehlasoval proti. Zákon nyní putuje do Senátu a k prezidentovi ke schválení. Novela bude mít vliv i na pronájem nemovitostí. Co z toho pro vás plyne?

Spoluvlastníci již nebudou mít předkupní právo k převáděným podílůmSpoluvlastníci již nebudou mít předkupní právo k převáděným podílům

 

Vrací se stav z roku 2016

Před pěti lety byl přijat nový občanský zákoník, který omezoval předkupní právo pouze v případech, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti ovlivnit. Lhůta byla stanovena na půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Tento stav by měl po schválení novely zákona Senátem a prezidentem platit i nyní.

Vláda původně navrhovala, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo na parkovací stání v bytových domech prodávaných společně s bytem, protože z toho mohou plynout určité komplikace.

 

Co z novely plyne

Návrh na změnu zákona totiž bohužel neřeší celou problematiku komplexně, protože se týká pouze bytových jednotek, nikoliv příjezdových cest, garáží nebo parkovacích stání. Například pokud se chystáte prodat byt společně s parkovacím stáním, může být parkovací stání vázáno předkupním právem.

V extrémní situaci tak může dojít k tomu, že i po podpisu kupní smlouvy nemusí kupující nabýt vlastnictví zmiňovaného parkovacího stání, ale pouze bytové jednotky. Obesílání spoluvlastníků a vysvětlování problematiky při náběru nemovitostí je administrativně náročné a přidělává tak práci realitním makléřům.

Mohlo by to vyřešit rozdělení nemovitostí na hlavní a vedlejší, tedy mezi hlavní nemovitosti by patřily bytové jednotky a do vedlejších bychom řadili příjezdové cesty, parkovací stání nebo například garáže, kde by se předkupní právo neuplatňovalo.

Úprava zákona rovněž jednoznačně definuje přechod případných dluhů spojených s užíváním bytu původního vlastníka na nabyvatele. Dále ukládá povinnost hlásit veškeré stavební úpravy uvnitř bytu, umožňuje sankciovat nájemce bytu, jež neplní své povinnosti, nebo v neposlední řadě umožňuje vznik SVJ, kde je vlastníkem pouze jeden člověk, případně jiný jediný subjekt.

 

Úprava zákona má vliv na pronájem nemovitostí přes Airbnb

Pronajímáte svůj byt přes Airbnb? Pak se vás změna zákona bude také týkat. Novela totiž zahrnuje povinnost ohlásit společenství vlastníků jednotek tento způsob podnikání. Protože „narušuje” běžný pořádek v rámci domu.

A to z důvodu neustálých změn v počtu osob, které si nemovitost pronajímají. Počet osob ovlivňuje vyúčtování služeb, které se právě podle počtu osob účtují. Poslancům jde tedy především o to, aby konečné vyúčtování služeb bylo provedeno podle skutečného počtu osob, které v daném termínu nemovitost obývali, a bylo tak férové vůči ostatním obyvatelům v domě.Sledujte nás