Senát schválil omezení předkupního práva spoluvlastníků. Putuje k prezidentovi


19. březen 2020

Vrací se pět let starý stav, kdy se předkupní právo spoluvlastníků výrazně omezí. Novela zákona obsahuje rovněž změny týkající se krátkodobých pronájmů, dluhů předchozích majitelů nebo plánovaných úprav bytu. Ke schválení nyní zbývá pouze podpis prezidenta. Co všechno se změní? 

Senát schválil omezení předkupního práva spoluvlastníků. Putuje k prezidentoviSenát schválil omezení předkupního práva spoluvlastníků. Putuje k prezidentovi


Omezení předkupního práva

Předkupní právo bylo obnoveno přibližně před dvěma lety. Původní návrh vlády omezení předkupního práva se měl týkat pouze parkovacích stání v bytových domech. Nový návrh zákona předkupní právo spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům v podstatě ruší na půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Výjimku tvoří pouze případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti nijak ovlivnit.


Krátkodobé pronájmy

Vlastníci bytů využívající krátkodobé pronájmy jako například přes službu Airbnb budou muset své podnikání neprodleně oznámit správci domu. To se týká rovněž jakýchkoliv dalších činností, které mohou dlouhodobě vést k narušení běžného pořádku v domě. Spolu se záměrem musí vlastník bytu vždy nahlásit počet osob, které budou byt využívat, a to z důvodu přesného vyúčtování energií a služeb.


Úpravy bytu jedině s ohlášením

Pokud v rámci bytového domu plánujete ve svém bytě jakékoliv stavební úpravy, budete mít nyní povinnost svůj záměr hlásit opět správci domu. A to i v případě takových změn, které nevyžadují z hlediska stavebního zákona ohlášení.


Ohlídejte si případně dluhy předchozího majitele

Tato změna se týká zejména nových majitelů bytů. Novela totiž jasně definuje, že případné dluhy původního vlastníka bytu spojené užíváním bytu nebo správou domu přechází na nabyvatele. Proto je důležité si včas případné dluhy ověřit. 

Novela pamatuje rovněž na nucený prodej bytu a zároveň umožňuje sankciovat formou pokuty ty nájemce bytu, kteří neplní své nájemní povinnosti. 


Další změny pro SVJ a bytová družstva

Společenství vlastníků jednotek bude moct nově přijímat změny stanov bez notářského zápisu, jako tomu bylo doposud. Nově si také budou moct členové bytových družstev rozdělit až třetinu zisku družstva za splnění zákonných podmínek.


Zpět na výpis článkůSledujte nás