Říjnový úspěch: Jsem vděčná za tým, který táhne za jeden provaz


9. listopad 2021

Nejúspěšnějším makléřem Plzeňského kraje za říjen 2021 se stala Carmen Idris Beshirová z mnou vedené pobočky ve Schwarzově ulici v Plzni, která se stala zároveň nejúspěšnější v kraji. To jsou skvělé výsledky. Ale nic nepředčí to, když lidem v týmu záleží jeden na druhém. V tom vidím ten největší úspěch. Teprve potom mě zajímají čísla.

Říjnový úspěch: Jsem vděčná za tým, který táhne za jeden provazŘíjnový úspěch: Jsem vděčná za tým, který táhne za jeden provaz

Důvěra je klíčem k úspěchu

Pobočku ve Schwarzově ulici jsem otevřela 1. 11. 2020 a shodou okolností přesně rok na to naše pobočka dokázala překonat svůj dosavadní rekord a zároveň se stala první v kraji. Díky týmové práci jsme v říjnu překonali rekordní výsledky všech plzeňských poboček za tento rok. Náš měsíční obrat 2,4 mil Kč se tedy stal prozatím tím nejlepším výsledkem za letošní rok. Pokud nás některá plzeňská pobočka letos ještě předskočí, velmi ráda předám pomyslné rekordní žezlo. 

Schwarzova .jpeg
Pobočka ředitelství Plzeň Schwarzova oslavila v říjnu rekordní obrat


Za úspěchem naší pobočky vidím zejména semknutí všech lidí v našem týmu. Když je v týmu příjemná atmosféra, lidé se k sobě přirozeně chovají lépe. Jsou k sobě navzájem ohleduplnější, milejší, shovívavější k chybám a přešlapům, umí si pomoci, nezávidí a přejí si úspěch. A taková atmosféra zde vládla po celý měsíc. Všichni táhli za jeden provaz. Každý z týmu po celý měsíc pravidelně udržoval kontakt s klienty, domlouval schůzky, prezentoval naše služby a přidanou hodnotu spolupráce s námi – získat nejvyšší cenu za svou nemovitost prostřednictvím aukce. Fotili jsme, prohlídkovali, pořádali aukce a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.

Mám upřímnou radost z našeho vítězství, ne kvůli obratu, počtu nabraných či prodaných nemovitostí či z něčeho, co se dá vypočítat číselnou hodnotou. Mám radost z toho, když se makléři na pobočce cítí příjemně, když se cítí jako doma, když mohou otevřeně říct, čeho si váží a co by naopak změnili. A pak jsou všechny naše dveře pro podobně smýšlející lidi otevřené dokořán. 

Spojuje nás touha vyniknout

Carmen do našeho týmu přišla v lednu tohoto roku, právě do nově otevřené pobočky ve Schwarzově. Za poměrně krátkou dobu se vypracovala v makléřku, která obstojí v nejvyšší konkurenci. A to zejména díky její čisté povaze, duši, čistému a otevřenému myšlení, schopnosti nebát se experimentovat a zkoušet nové věci a stále se na lidi usmívat. Co máme společného, je dar mít ráda lidi, a myslím, že to je klíčem k úspěchu. Říjen byl pro ni u nás zlomový. Kromě obchodních úspěchů jsme na pobočce společně oslavili její narozeniny. 

Carmí narozeniny na pobočce.jpg
Narozeniny Carmen na pobočce ředitelství Plzeň Schwarzova


Carmen jsem požádala, aby svůj říjnový úspěch a práci v týmu shrnula svými slovy. Tady jsou:

„Měsíc říjen pro mě byl velmi vydařený. Není to však tím, že bych v tomto měsíci pracovala nějak více než obvykle. Naopak je to průběžnou aktivitou, která někdy vypadá zbytečná, pak vyústí v takovýto úspěch. V říjnu jsem zarezervovala celkem pět nemovitostí. Tři z nemovitostí byly čistě mými obchody, dvě zbylé jsem měla dělené s mými juniorkami. Také mi byla přiznána odměna z aukce provedené v srpnu. 

Tento výsledek však ani zdaleka nepřičítám jen sama sobě. Ba naopak, přičítám ho celému týmu lidí, které kolem sebe na pobočce i mimo ni mám. Především opět Martině, která mě provází jak úspěchy, tak komplikovanými obchody. 

Co se týče práce v týmu, nikdy jsem nevěřila, že se mi může v kolektivu lidí pracovat tak, jako to nyní u nás na pobočce, a vlastně v rámci celé společnosti, funguje. Vůbec by mě nenapadlo zde skloňovat slova jako rivalita, nepřátelství apod. Naopak, kdykoliv jsem měla nějaký problém či potřebovala pomoci, byli to právě kolegové, kdo mi nabídl pomoc jako první. Nikdy za to nic nepožadovali, bylo to pro ně přirozené. Stejně tak to mám i já k nim. Opět musím opakovat, že není samozřejmost mít kolem sebe takové lidi, a já jsem za to vděčná.  

Vlastně mám obrovské štěstí, že jsem v týmu, v jakém jsem. Já nemusím vymýšlet, jak co udělat lépe, mám takové vedení, že stačí pouze poslouchat a brát vážně rady, které mi jsou dávány. Pak se úspěch dostaví v uvozovkách sám.“

Carmen Idris Beshirová 1.jpg
Carmen Idris Beshirová

„Co se týče pracovní stránky, nepochybně stojí za mým úspěchem především vedení v podobě Martiny Stupkové a Michala Möhwalda, kteří se starají o celý náš region. Ať jsem kdykoliv přišla s jakoukoliv prosbou, iniciativou, výtkou, zkrátka čímkoliv, vždy to byli oni, kteří mi pomohli situaci vyřešit co nejlépe. Dalším pozitivním impulsem pro mě bylo také setkání s panem Morcínkem, který mi jen potvrdil můj pohled na holding M&M a utvrdil mě v tom, že jsem právem pyšná na to, že mohu být součástí této společnosti.

Kromě profesní stránky je pro mě důležitý také osobní život. V této oblasti má primární vliv především rodina. Bez podpory mých rodičů bych nikdy nemohla v klidu rozvíjet svůj potenciál. A myslím, že bych zde tento článek nepsala, nebýt jejich podpory, nejen materiální, ale především duševní. Byli to právě oni, kteří mi řekli, ať to zkusím, že za mým rozhodnutím stojí a vždy stát budou, i kdyby to nedopadlo ideálně.

V neposlední řadě jsem v poslední době našla obrovskou motivaci pracovat sama na sobě, snažit se být lepší po profesní i osobní stránce, jelikož mi tato práce, krom jiných úspěchů, přinesla do života člověka, který je pro mě nyní jedním z nejdůležitějších. Jedná se o mého pracovního kolegu a přítele v jedné osobě, který mi pomáhá se posouvat v obou zmíněných rovinách."

Velký dík patří celému týmu

Za Carmen se na druhém místě mezi TOP makléři v kraji umístil Robert Heidenreich, na třetím a čtvrtém Petra Fillingerová, respektive Štěpán Strýček – dva nerozluční kolegové, kteří spolu spolupracují již 7 let. Jejich focus na spokojenost klienta je naprosto úžasný. Děkuji, že právě vás v týmu mám, a velmi si vážím vaší dlouhodobé loajality. A když už jsme u konkrétních jmen, ráda bych také vyzdvihla práci zastupující asistentky Veroniky Lázničkové, která k výsledkům naší pobočky rovněž výrazně pomohla. Velmi si její pomoci vážím a patří jí za to obrovské díky.  

Jsem vděčná, že mohu pracovat a růst v takovém týmu, který kolem sebe mám. Každý člen mého týmu je mi velkou inspirací nejen v měsíci říjnu, ale během celé spolupráce. Ještě jednou vám všem děkuji.

Jistě víte, že realitní byznys nikdy nespí a jen tak ho nějaká krize nezastaví. Ba naopak. Jak vidíte, daří se nám natolik, že mezi sebe rádi přijmeme nové zapálené kolegy. Zajímá vás více?


Pojďte si se mnou o tom popovídat u nás u dobré kávy. Zvu vás.

Napište miSledujte nás