Předkupní právo u spoluvlastnictví


22. leden 2018

Hezký den všem, dovoluji si Vám tímto připomenout, že od letošního roku se opětovně zavádí PŘEDKUPNÍ PRÁVO u spoluvlastnictví.

Předkupní právo u spoluvlastnictvíPředkupní právo u spoluvlastnictví

Intenzivně jsme zjišťovali, jak by prakticky měla probíhat zejména nabídka předkupního práva. Problémem je, že se zavedením předkupního práva je spojena řada výkladových nejasností s ohledem na nevhodné znění novely občanského zákoníku.

Takže jak od ledna postupovat?

I) Obecně:

V případě zprostředkování převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti a uzavření rezervační smlouvy bude nutné buď:

A) vykomunikovat s ostatními spoluvlastníky VZDÁNÍ SE předkupního práva, což zajistíme a potřebné dokumenty vypracujeme nebo

B) bude nutné se zájemcem uzavřít kupní smlouvu s rozvazovací podmínkou. Takto uzavřená kupní smlouva se bude předkládat ostatním spoluvlastníkům (=oprávněným z předkupního práva). Na vyjádření se, resp. úhradu kupní ceny mají spoluvlastníci lhůtu 3 měsíce. V případě, že oprávněný z předkupního práva bude mít o nemovitost zájem, tak se na základě rozvazovací podmínky kupní smlouva se zájemcem ruší a uzavře se kupní smlouva za shodných podmínek s oprávněným z předkupního práva, opět vše potřebné zajistíme

II) Spoluvlastnický podíl na příjezdové cestě k nemovitosti:

V tomto případě budeme vycházet z existence tzv. funkčního celku (režim přídatného spoluvlastnictví). Pokud se tedy prodává typicky rodinný dům a spoluvlastnický podíl na příjezdové komunikaci, tak budeme vycházet z toho, že tyto nemovitosti vytváří funkční celek, jsou na sobě závislé a není možné je tak prodávat odděleně. Proto zde nebude řešeno předkupní právo.

III) Byt (jednotka) a spoluvlastnický podíl na parkovacím stání, garážovém stání, nebytovém prostoru a dalších případných nemovitostech:

I v této situaci budeme muset předkupní právo řešit. Nicméně po uzavření kupní smlouvy (bytová jednotka + spoluvlastnický podíl) se zájemcem bude oprávněnému z předkupního práva nabízen spoluvlastnický podíl k dané nemovitosti (např. parkovací stání) i s bytovou jednotkou, tzn. bude ve většině případů nabízeno jako ekonomický a funkční celek.

Doporučujeme Vám tyto případy vždy individuálně konzultovat.

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovatSledujte nás