Pozor na zadlužené sousedy v družstvu. Jejich dluhy budete platit vy


11. červenec 2018

Pozor na zadlužené sousedy v družstvu. Jejich dluhy budete platit vyPozor na zadlužené sousedy v družstvu. Jejich dluhy budete platit vy

Bytová družstva dluží v průměru milion korun

Vymáhání dluhů v rámci družstev je velmi složité. Často jsou totiž pohledávky ze strany družstva těžko vymahatelné, přestože družstevníci jsou v insolvenci. Některým bytovým družstvům v České republice hrozí dokonce krach, jelikož na jedno družstvo vychází dluh v průměru milion korun, respektive 115 tisíc korun na jeden byt. A placení těchto dluhů pak zbývá na ostatní spoluvlastníky.

Přestože družstva mohou žalovat dlužníky u soudu a na jejich majetek bude následně vyhlášen konkurz, družstva téměř nic nedostanou. A to protože výtěžek z prodaného majetku obdrží přednostně banky jako zástavní nebo zajištění věřitelé. Podíl nevymahatelných dluhů dosahuje téměř 45 %, což znamená, že téměř polovinu ze všech dluhů družstva nikdy nevymohou.

Ani zákon družstva nechrání. Respektive do konce roku 2013 se mohla družstva obrátit na soud kvůli uvalení zástavního práva na dlužníkovu jednotku ve prospěch zbylých vlastníků. Od roku 2014 občanský zákoník tuto část již neobsahuje.

Jak se placení cizích dluhů vyhnout

Dluhy dlužníků musí zaplatit ostatní spoluvlastníci, případně je možné je uhradit z finančních rezerv družstva. Ty jsou však původně určeny k splácení úvěru či k nečekaným opravám domu. Nicméně i v tomto případě jde o peníze ostatních spoluvlastníků, kteří pravidelnými platbami rezervu vytvořili.

Mnohem menší problém nastává v případě, kdy v družstevním bytě bydlí najemník, nikoliv družstevník. I tak je ale potřeba počítat se soudním řízení v řádech měsíců až let. V případě neplatícího družstevníka mu totiž družstvo nemůže vypovědět nájemní smlouvu. Může ho ale vyloučit z důvodu hrubého porušení ustanovení, která jsou uvedena v nájemní smlouvě.

Družstvům tedy nezbývá než začít řešit případné zadlužení včas vyloučením družstevníka. Základem je tedy pravidelná kontrola předem stanovených plateb družstvu či společenství vlastníků. I v tomto případě je účinnější prevence než řešení případných následků. Jakmile dojde k většímu zadlužení, přeji vám pevné nervy k úspěšnému vyřešení.


 Sledujte nás