Nový realitní zákon platí od 3.3.2020. Co přinese?


3. březen 2020

Dlouho očekávaný zákon o realitním zprostředkování (č. 39/2020) nabývá platnosti dnešním dnem 3. 3. 2020. Jak se díky tomu změní situace na realitním trhu a co vše budou muset realitní kanceláře zařídit?

Nový realitní zákon platí od 3.3.2020. Co přinese?Nový realitní zákon platí od 3.3.2020. Co přinese?

Odborná způsobilost

Asi nejvíce vítanou změnou, kterou nový realitní zákon přinese, je změna živnosti z volné na vázanou. Realitním makléřem se tak od nyní nemůže stát každý, ale pouze ten, kdo splní požadavky odborné způsobilosti. Odbornou způsobilost určuje dosažené vzdělání, případně kombinace dosaženého vzdělání s absolvováním odborného kurzu či zkoušky nebo s praxí v oboru. Naše společnost se na tyto změny připravila a dnešního dne máme již první makléře s úspěšně absolvovanou odbornou zkouškou. 

Za odborně způsobilého je nově rovněž považován realitní zprostředkovatel, který dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském programu s alespoň 1 rokem praxe v oboru zprostředkování realitních služeb a který zároveň absolvoval mezinárodně uznávaný kurz dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se zaměřením na nemovitosti organizovaný na státem akreditovaném ústavu.


Nové povinnosti realitních zprostředkovatelů

Zákon o realitním zprostředkování nově definuje realitním zprostředkovatelům konkrétní lhůty pro následující povinnosti:

Pojištění

Realitní zprostředkovatel musí sjednat předepsané pojištění nejpozději do 3. 5. 2020 včetně. Zároveň má povinnost do 10 pracovních dnů od jeho sjednání předložit Ministerstvu pro místní rozvoj ČR stejnopis, případně ověřenou kopii smlouvy o pojištění. Stejná povinnost platí v případě dodatku, změní-li se výše limitu pojistného plnění či výše spoluúčasti.

Pokud tak neučiní, hrozí zprostředkovateli pokuta až do výše 1 milionu korun, respektive 100 tisíc korun při nedoložení pojistné smlouvy/dodatku.

Změna živnosti

S ohledem na výše zmíněné mají realitní zprostředkovatelé povinnost ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „realitní zprostředkování” včetně doložení dokladů o odborné způsobilosti, a to do 3. 9. 2020. V opačném případě zprostředkovateli živnost zanikne. 

Při podnikání bez živnostenského oprávnění, například z důvodu výše uvedeného zániku při nesplnění podmínek hrozí realitnímu zprostředkovateli pokuta 750 tisíc korun.

Stejně tak mají realitní zprostředkovatelé povinnost zajistit, aby všechny osoby vykonávající realitní zprostředkování jejich jménem rovněž splňovaly požadavky odborné způsobilosti. 


Úschova financí při zprostředkování převodu nemovitosti

V současné situaci není zprostředkovatel oprávněn nabízet úschovu financí za účelem plnění realitní smlouvy. Zpravidla ji realitní kanceláře nabízejí přes advokáta, notáře, případně u banky. Zákon však možnost úschovy u zprostředkovatele nevylučuje, a to za předpokladu, že:

  • – zájemce o ni podá žádost v písemné formě na samostatné listině
  • – následná smlouva o úschově uzavřou zúčastnění v písemné podobě
  • – pro každou úschovu zprostředkovatel zřídí samostatný bankovní účet
  • – zprostředkovatel informuje banku, kde je veden úschovní účet, že majitelem uschovaných financí je třetí osoba
  • – převod financí v rámci úschovy proběhne pouze bezhotovostním převodem
  • – zprostředkovatel uložené peníze nevyužije jinak, než ukládá účel realitní smlouvy
  • – každou úschovu včetně veškerých údajů zprostředkovatel zaznamená do evidence úschov
  • – zprostředkovatel o úschově informuje obecní živnostenský úřad

V případě porušení některé z výše uvedených povinností může živnostenský úřad udělit zprostředkovateli pokutu až do výše 500 tisíc korun.


Co si od nového realitního zákona slibujeme

V souvislosti s tím by se mělo změnit vnímání profese realitního makléře ze strany široké veřejnosti k lepšímu. Veřejnost by tak mohla již brzy nahlížet na profesi realitního makléře jako na kvalifikovanou profesi, kterou je možné dělat pouze za určitých předpokladů a odborné způsobilosti.  

Naše společnost M&M reality se na změny související s novým realitním zákonem včas připravila. U současných makléřů již pracujeme na tom, aby všichni úspěšně splňovali podmínky odborné způsobilosti, a stejnými způsobem jsme již nachystaní na nově příchozí realitní makléře do oboru.

 

Staňte se úspěšným makléřem. Pojďme si o tom popovídat u skvělé kávy v naší nové kanceláři. 

Napište miSledujte nás