Daně 2019 a jak na ně (včetně termínů)


27. březen 2019

Zdá se vám to jako za pět dvanáct? Možná. Pojďme se podívat na přehled termínů pro podání daňového přiznání a také přehledů na sociální a zdravotní pojištění. Projdeme si také případné sankce za nedodržení termínů a řekneme si, jak napravit případné chybičky.

Daně 2019 a jak na ně (včetně termínů)Daně 2019 a jak na ně (včetně termínů)

Termíny pro OSVČ bez daňového poradce

Většina živnostníků (OSVČ) nemá svého daňového poradce a tak vyplňuje daňové přiznání a další přehledy svépomocí, případně společně s někým ze svého okolí. Pokud patříte mezi ně, bude se vám hodit následující tabulka.

Instituce Dokument Termín
Finanční úřad Daňové přiznání do 1. 4. 2019
ČSSZ Přehled o příjmech a výdajích SVČ do 2. 5. 2019
Zdravotní pojišťovna Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ a úhrnu záloh na pojistné do 2. 5. 2019


Termíny pro OSVČ s daňovým poradcem

V případě, že máte daňového poradce, jsou pro vás termíny trochu odlišné.

Instituce Dokument Termín
Finanční úřad Daňové přiznání do 1. 7. 2019
ČSSZ Přehled o příjmech a výdajích SVČ do 31. 7. 2019
Zdravotní pojišťovna Přehled o příjmech a výdajích ze SVČ a úhrnu záloh na pojistné
do 31. 7. 2019

Skutečnost, že vám veškeré přehledy zpracuje daňový poradce musíte společně s plnou mocí oznámit na finančním úřadě nejpozději do 1. 4. 2019 a na ČSSZ a své zdravotní pojišťovně nejpozději do 30. 4. 2019.

Termíny plateb daní a případných nedoplatků

Již při podání daňového přiznání a ostatních přehledů budete znát výši daně za rok 2018 a případné nedoplatky na sociálním, respektive zdravotním pojištění.

Bez daňového poradce

Instituce Termín platby
Finanční úřad do 1. 4. 2019
ČSSZ do 8 dnů od podání přehledu (nejpozději do 10. 5. 2019)
Zdravotní pojišťovna do 8 dnů od podání přehledu (nejpozději do 10. 5. 2019) 


S daňovým poradcem

Instituce Termín platby
Finanční úřad do 1. 7. 2019
ČSSZ do 8 dnů od podání přehledu (nejpozději do 8. 8. 2019)
Zdravotní pojišťovna do 8 dnů od podání přehledu (nejpozději do 8. 8. 2019) 


Jak je to se sankcemi

V případě, že se zpozdíte s platbou daně z příjmů, čeká vás od pátého pracovního dne prodlení úhrada úroku úroku z prodlení. Úroková sazba dle České národní banky činí k dnešnímu dni 15,75 % p.a. Uhradit daň z příjmu musíte tedy nejpozději do 8. 4. 2019, respektive peníze musí být do tohoto data na účtě finančního úřadu.

Pokud jde o platbu nedoplatků za sociální či zdravotní pojištění, penále se účtují ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den již od prvního dne prodlení.

Pokud z nějakého důvodu přehledy na ČSSZ a pojišťovnu nedodáte, hrozí vám v obou případech pokuta až do výše 50 000 Kč.

Jak je to s opravami daňového přiznání

Pokud po podání daňového přiznání zjistíte chybu, musíte podat takzvané opravné daňové přiznání. Ideálně byste ho měli podat do lhůty stanovené finančním úřadem. Jakmile opravné daňové přiznání podáte, předchozí se automaticky zruší. Za opravné daňové přiznání se nic neúčtuje.

Pokud podáváte daňové přiznání po uplynutí stanovené lhůty, pak se jedná o dodatečné daňové přiznání. Doporučuji však zkontrolovat si vše včas.Sledujte nás