Co musíte dělat, aby vám lidé ve firmě vydrželi


18. duben 2019

Toto bývá jedna z nejčastějších otázek manažera, kterému záleží na lidech. U nás najít nového makléře nestačí. Je třeba dbát na to, aby se v práci zabydlel a adaptoval. Ptáte se, jak na to, aby neztratil důvěru a neodešel dřív, než se rozkouká? Je třeba se na něj perfektně připravit a vytvořit si adaptační plán.

Co musíte dělat, aby vám lidé ve firmě vydrželiCo musíte dělat, aby vám lidé ve firmě vydrželi

 

Nejčastější důvody předčasných odchodů nováčků

Co myslíte, že vede nejčastěji k odchodu nováčka v prvních šesti měsících, a proč vlastně odejdou dřív než se rozkoukají? Mezi tři nejčastější důvody patří zjištění, že nová práce není tím, co chtějí dále dělat. K odchodu je dále vede také zjištění, že nová práce není taková, jakou na základě přijímacího pohovoru očekávali. A do třetice často odcházejí dříve nebo později, když zjistí, že je jejich nadřízený pouze nadřízený, nikoliv lídr, který má energii, entuziasmus, empatii, ty správné předpoklady pro vedení lidí.

Možná by se přitom rozhodli jinak, kdyby dostali efektivní trénink, jasné povědomí o odpovědnostech a kdyby jim noví kolegové byli v začátcích nápomocní a v týmu vládla přátelská atmosféra.

 

Mějte jasný plán pro nováčky

Dlouhodobě se specializuji na zavádění procesů v oblasti řízení lidských zdrojů a nábor nových makléřů a doporučuji, aby se firma, kam přichází nový člen týmu, zaměřila na přístup vedoucího. Ten totiž dosahuje výsledků prostřednictvím svých lidí a neměl by zapomínat být jim k dispozici.

Nástupní den nového člena týmu přitom často probíhá stejně jako standardní pracovní den. Někdy dochází k tomu, že držíme nového makléře v nevědomí a zanedbáváme tím svůj vlastní tým – nepředstavíme se navzájem, nesdělíme svá očekávání a průběh adaptace, a to se skutečně v praxi stává.

Zapracování a trénink nového člověka je podle mého názoru každopádně potřeba naplánovat – promyslet, připravit, dobře zacílit a individualizovat. Chceme, aby se makléř naučil práci vykonávat správně a zodpovědně. Největší chybou se stává, že ho učí ten, kdo má zrovna čas a dle svých možností. Často to bývá tak, že firmy nemívají jasno, co přesně od nováčka očekávají a jak správně má být jeho činnost vykonávána. Pozoruji, že nového makléře často firmy učí jen to, co umí jiní a na základě toho mu unikají klíčové znalosti.

 

Zaškoluje pouze kvalifikovaný trenér

Je důležité, aby celým adaptačním procesem provedl nováčka skutečně zaškolený trenér. U nás ve firmě již dnes zaškolují trenéři, kteří mají dostatek schopností k trénování. Po nástupu každý nováček projde intenzivním tříměsíčním tréninkem dle předem připraveného a kontrolovaného adaptačního plánu. Vedoucí týmu je odpovědný za zaškolení nového obchodníka. Realita bývá ale ve firmách taková, že na nové členy týmu nemá nikdo čas. Ztrácí se přehled, vztah a zájem a to bývá jedním z nejčastějších důvodů odchodu nováčka.  Osobně toužím po dobrých pracovních vztazích, otevřené komunikaci mezi lidmi, iniciativu a ochotu učit se, individuální přístup ke každému kolegovi.

Pro úspěch onboardingu neboli nalodění se doporučuji mít jasné instrukce, aby se zajistil stabilní výkon a kvalita práce a také zájem a respekt pro udržení disciplíny a iniciativy.

 

Připravte „to do list  - manuál makléře" a parťáka

Adaptace nováčka by měla probíhat ve dvou rovinách: praktické a společenské. Nováček potřebuje nejen praktické zázemí a hladkou orientaci v pracovních postupech, ale zejména pomoci začlenit se do týmu při nějaké neformální, příjemné příležitosti. Nemusí to být hned teambuilding či oslava, ale milé jsou určitě uvítací obědy s kolegy či malý rozhovor u kávy.

Za ideální z mého pohledu považuji zavedení „to do listu" neboli manuálu makléře, kde jsou  veškerá školení, porady a praktické kroky, kontakty, které se k aklimatizaci nováčka vztahují, a na nic se tak nezapomene. A to včetně termínů a přehledu zapojených lidí ve firmě.

Na základě své praxe doporučuji soustředit se na podporu počátečního nadšení nováčků, naplánování kroků jejich adaptace a rozvoje jejich dovedností a talentu. Manažerům doporučuji zaměřit se na zaškolování, představení vize a strategie firmy tak, aby měl nováček od počátku příležitost rychle se zapojit do projektů, pracovních úkolů a týmového života. Také mít u sebe parťáka, který mu zodpoví všechny otázky, je fajn.

 

4 tipy z praxe

  1. Pozor na hození nováčků do vody, kdy je na nich, jak se zorientují. Pak hrozí, že je firma ztratí a s nimi i peníze investované do náboru.
  2. Využijte provozní „neslepoty" nováčků. To znamená brát jejich názory i zkušenosti vážně. Pomůže jim to rychleji do firmy zapadnout a firma od nich získá zpětnou vazbu.
  3. Plánujte přijetí nováčka, tedy vytvořte pro jeho adaptaci ve firmě plán, na jehož přípravě se bude také podílet, a určete pro něj trenéra, který se mu bude věnovat.
  4. Pravidelně se s nováčkem setkávejte. Mluvte s ním o práci, o nápadech, společně vyhodnocujte plán adaptace. Rychleji tak vpluje do dění ve společnosti a lépe zapadne.

 

Práce s lidmi je můj koníček, mám ráda lidi a o to lépe to všechno funguje. Přeji vám, ať vám to ve firmě s nováčky šlape.


Chcete se přidat od mého týmu, kde se vám vždy bude někdo věnovat?

To mě zajímá


Sledujte nás