Chystáte-li se pořídit si novostavbu, můžete ušetřit na daních. Jak?


19. červen 2017

Při koupi jakékoliv nemovitosti jste povinni odvést daň z nabytí nemovitých věcí. Vyhlídli jste si nemovitost, která je mladší 5 let? Pak můžete být od této daně osvobozeni. Je třeba se na to ale připravit. Pojďme se společně podívat, jak můžete ušetřit nemalou částku.

DůmDům

Jaké jsou podmínky

Osvobozené od daně z nabytí nemovitých věcí jsou kromě samotné novostavby také pozemky, jejichž součástí je stavba rodinného domu. Týká se to však pouze parcely, na které novostavba stojí, nikoliv okolních pozemků, jako je zahrada, nádvoří a podobně.

Další podmínkou je stáří novostavby. První úplatné nabytí nemovitosti musí proběhnout do 5 let od doby, kdy je možné ji užívat. Osvobození platí nejen při koupi novostavby jako takové, ale například při převodu družstevního majetku do osobního vlastnictví nebo při úplatném převodu bytové jednotky, která vznikla stavební úpravou či přístavbou. U všech případů však platí lhůta 5 let od vzniku možnosti užívání.

Dejte si pozor na kupní smlouvu

Abyste na osvobození měli nárok, je třeba tomu přizpůsobit kupní smlouvu. Splňuje-li vaše budoucí nemovitost výše zmíněné požadavky, požádejte o rozdělení kupní ceny v kupní smlouvě na dvě části.

První část kupní ceny bude obsahovat položky osvobozené od daně, tedy samotnou novostavbu a parcelu, jejíž je novostavba součástí. Druhá část již osvobozena nebude a bude obsahovat zbylé pozemky, tedy zahradu a další parcely, které nejsou přímou součástí novostavby.

Kolik ušetříte

Částka, kterou ušetříte, se může pokaždé lišit. Daň z nabytí nemovitosti se vypočítává ze 75% hodnoty její ceny. Můžete se však rozhodnout, zda vám částku vypočítají z kupní ceny či ze směnné hodnoty. To je hodnota, kterou určuje finanční úřad na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti.

V případě, že by vám částka určená finančním úřadem nevyhovovala, můžete využít k porovnání znalecký posudek. Pokud se tak rozhodnete, musíte o to nejdříve požádat finanční úřad a posudek dodat. Náklady na jeho vypracování si pak můžete odečíst od základu daně.

Potřebujete poradit? Ozvěte se.

Sledujte mě na sociálních sítích FacebookLinkedIn.Sledujte nás