Aktuálně: Změna daně z nabytí nemovitých věcí


25. říjen 2019
Zdroj obrázku Pixabay.comZdroj obrázku Pixabay.com
Od 1. listopadu 2019 by měla být účinná změna u osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytových domech bude možné uplatnit osvobození rovněž u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinných domech.

Uvedená novela se bude moci aplikovat pouze na případy, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1. 11. 2019 a později. To znamená, že k tomuto dni vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí.

Na případy, u kterých vzniknou právní účinky vkladu do katastru nemovitostí do 31. 10. 2019, nelze nové osvobození aplikovat.
Sledujte nás